Thiết kế các chủng loại xe tải theo yêu cầu đặc biệt của từng Khách hàng

Hiện tại đội xe của Neco có các chủng loại đặc biệt phù hợp với đặc điểm hàng hóa của Khách hàng.

  • Các xe tải có 2 tầng với hệ thống móc sắt để chằng buộc xe máy, xe máy điện, xe đạp điện

 

Du an 4 (2)

 

  • Các xe tải có thể mở cánh hai bên cùng với ben nâng hạ tự hành
  • Các xe tải không mui bạt, mở toàn bộ các vách 2 bên để đảm bảo các điều kiện đóng hàng

domes (2)

  • Các xe container chuyên dụng tối ưu cho việc vận chuyển hàng rời, đảm bảo chất lượng và khối lượng vận chuyển.