Thiết lập các chuỗi cung ứng Đầu vào cho các nhà máy

Thiết lập các chuỗi cung ứng Đầu vào cho các nhà máy

  • Thiết lập các tuyến đường vận chuyển cố định
  • Thiếp lập hệ thống xe tải chuyên ngành phù hợp
  • Thiết lập các hãng linh kiện chuyên nghiệp

Thực hiện kế hoạch chi tiết cho đầu ra, thời gian giao hàng hàng ngày, các tuyến đường và khách hàng

Tổ chức và đào tạo đội ngũ nhân lực với các chuyên gia trong từng lĩnh vực.

domes (2)