Thiết lập các Kênh phân phối trên toàn lãnh thổ Việt Nam

Neco Logistics thiết lập các hệ thống quản lý tất cả các kênh phân phối trên toàn lãnh thổ Việt Nam, đặc biệt là các khu trung tâm kinh tế chính như:

  • Bắc Ninh – Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh

Từ đó chúng tôi có thể phục vụ Khách hàng trong thời gian ngắn nhất với chất lượng tốt nhất. Thời gian giao hàng từ trung tâm cho tới địa điểm được chỉ định cam kết trong vòng 24h.

domes (2)

bản đồ